На фокус


 Актуална информация по отношение на въвеждане на централни услуги на DG TAXUD за икономически оператори

 

•1.    Нормативна уредба

След 1 май 2016 г. е в сила ново митническо законодателство на Съюза, уредено с Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза и Регламент за изпъ ...

още...

още...

Новини


 Опит за контрабанден износ на цигари предотвратиха митническите служители на Митница Лом

още...

 16.09.2017 г.: заради международен маратон движението на превозни средства по Дунав мост Русе-Гюргево ще бъде спряно за час

още...

 1800 дрехи, имитации на световно известни марки, задържаха служители на Митница Русе

още...