На фокус


 Проектът „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи – БИМИС 2020 (фаза 1)“ се допълва с още една дейност

 

Агенция „Митници" и Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление" подписаха допълнително споразумение към административен договор №BG05SFOP001-1.002-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за изпълнение на проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници" за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)". Със ...

още...

още...

Новини


 Агенция „Митници“ и МВР се включиха в провеждането на международна операция „Западни Балкани“

още...

 На 12.09.2018 г., от 9.30 до 16.00 часа, модул ПТРР на ГКПП Ферибот Никопол ще работи на авариен режим

още...

 Обков за дамски чанти, носещ известни марки, задържаха митнически служители на Митница Аерогара София

още...