Информация за международния митнически гаранционен документ за

временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки карнет АТА

може да се намери на:

страницата на Европейската комисия ГД „Данъчно облагане и Митнически съюз",

страницата на Световната митническа организация,

страницата на Българската търговско - промишлена палата

 

 

Информация за  лица, пренасящи парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях

 

Полезна информация за пътуващите можете да намерите на страницата на Европейската комисия Данъчно облагане и Митнически съюз (TAXUD) ТУК