Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект в сградата на Централно митническо управление на Агенция "Митници"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ В МИТНИЦА СВИЩОВ - ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

СЪОБЩЕНИЕ за участие в търг за отдаване под наем на обект в административната сграда на Национален учебен център на Агенция „Митници".