• Тарифни квоти
  • Хармонизирана система
  • Комбинирана номенклатура на ЕС
  • Обвързваща тарифна информация
  • Европейски митнически каталог на химичните субстанции
  • Консултационен модул ТАРИК
  • Автономни мерки за суспендиране на митата 
  •