Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митнически пункт Летище София-товари на Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в отдел „Митническо оформяне" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 40 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас, от които 24 щ. бр. за МП Капитан Андреево, 8 щ. бр. за МП Лесово и 8 щ. бр. за сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване"

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност", Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 11 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 1 щатнa бройкa за длъжността „началник на сектор" в сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Варна

Обява за 1 щ. бр. за длъжността: „експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии-Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление, с място на работа Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността: „старши експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии-Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление, с място на работа Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт в АМ" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии-Запад", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление с място на работа Митница Столична

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи" в ТМУ на Митница Югозападна

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Пловдив

Обява за 1 щатнa бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка  за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Специални режими", дирекция „Митнически режими и процедури",  Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Свищов

Обява за  1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор", отдел „Последващ контрол", Митница Бургас

Обява за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", сектор „Митнически мобилни групи", отдел „Координация и митнически мобилни групи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление