Обява за 1 щатна бройка  за длъжността „старши разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Югозападна

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „старши юрисконсулт в Агенция „Митници" в отдел „Обжалване", дирекция „Правна дейност и обжалване" в Централно митническо управление по чл. 15 от Закона за държавния служител

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници", отдел „Обжалване", дирекция „Правна дейност и обжалване" в Централно митническо управление

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор в сектор „Рентгенови системи", отдел „Борба с наркотрафика" с място на работа в МП Капитан Андреево на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „заместник-началник на митница", Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство", Митница Бургас

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", от които 2 щ. бр. в отдел „Борба с наркотрафика" и 2 щ. бр. в Митнически пункт Летище София-пътници на Митница Аерогара София

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Поддръжка на граничните контролно-пропускателни пунктове", отдел „Държавни имоти", дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки" в Централно митническо управление, с място на работа: МБ Кулата и МБ Добрич

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Управление на собствеността и капиталово строителство", отдел „Държавни имоти", дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки" в Централно митническо управление

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници",  отдел „Рентгенови системи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „директор на дирекция в Агенция „Митници", дирекция „Сигурност", Централно митническо управление.       

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „заместник-началник на митница" на Митница Бургас

Обява за 5 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", сектор „Митнически мобилни групи", отдел „Координация и митнически мобилни групи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление