Указания за определяне на елементите, които формират основите за изчисление на държавните вземания (митническа стойност и данъчна основа)

Наредба № 5 от 29.06.2006 г. за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път 

Въвеждаща информация-NCTS Ph4-от 01.07.2009

Заявка за регистрация по член 18 от Наредба номер 5 doc формат

Молба за промяна по регистрацията на търговците 

Ръководство за потребителя на Портала за подаване на износни декларации и обобщени декларации за напускане към СКИ2

Ръководство за потребителя за  електронно подаване на ЕАД за режим внос, митническо слкадиране и манифест

Ръководство на потребителя за Електронно подаване на ЕАД за режим Транзит
Ръководство за инсталиране на публичните StampIT удостоверения, използвани в системите за електронно деклариране.

Често задавани въпроси при регистрация за подаване на митнически документи по електронен път  

Често задавани въпроси относно ОДВ

Често задавани въпроси относно ОДН

NCTS и данни за сигурност и безопасност

Информация за изграждане на връзка от тип СИСТЕМА - СИСТЕМА 

След подновявянането на публичните StampIT удостоверения, използвани в системите за електронно деклариране може да имате проблеми с логването през MOZILLA FIREFOX. Може да изтеглите ръководство за отстраняване на проблема -тук