СИСТЕМИ ЗА РЕАЛНА РАБОТА

 

  

Уважаеми дами и господа,

Агенция „Митници" Ви уведомява, че има нова форма за регистрация на икономическите оператори за електронно деклариране, в която са добавени две задължителни полета:


• ЕОРИ номер за митнически режими;
• акцизен номер за акцизни режими.
С оглед правилното функциониране на митническите и акцизни режими е необходимо всички икономически оператори, които към настоящия момент имат регистрация на портала за регистрация на търговци, да добавят необходимите данни във формата в срок до 15 юни 2010 г.
С направените промени на търговските оператори се предоставя възможност за регистрация на чуждестранно отговорно лице за електронно подаване на декларации за режим транзит, когато се използва обща гаранция, учредена в друга страна - членка на ЕС.

 

Кои държави поддържат функционалност за „МУ за подаване на ОДН"?

Към момента държавите които поддържат тази функционалност са:
Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Латвия, Литва, Люксембург, Румъния, Словакия, Швеция и Полша (данните са взети от CS/MIS на 20.12.2010). Това означава, че ОДН може да бъде подаден в България а изходно МУ да е в някоя от изброените държави или ОДН да е подадено в някоя от изброените държави а изходно МУ да е в България.

За да минават успешно декларациите, моля всички икономически оператори да подават ЕАД за износ без Номер на митнически агент(AgeNumDEC170) в клетка 14 Деклатор. Да се попълва само Статус на представител и Номер на представител.
На сайта ще бъде качено съобщение, когато се отстрани проблема.

 

Обръщаме внимание, че функцията за препращане на ОДВ от МУ на подаване до Митническо учреждение на първо влизане няма се поддържа от всички държави- членки на ЕО. Осем държави - членки, сред които и Република България ще изпращат/ получават съобщенията, свързани с тази функция (Австрия, България, Кипър, Чехия, Дания, Латвия, Румъния и Словакия).

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СОФТУЕР ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ:

Adobe Reader 9 и по-нови версии

Internet Explorer v.6,v.7, v.8 Mozilla Firefox

При работа с Mozilla Firefox е необходимо импортиране на подписа в браузъра

 

След подновявянането на публичните StampIT удостоверения, използвани в системите за електронно деклариране може да имате проблеми с логването през MOZILLA FIREFOX. Може да изтеглите ръководство за отстраняване на проблема -тук  

 

ПОРТАЛ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ /ПОДАВАНЕ НА ЕАД ЗА РЕЖИМ ТРАНЗИТ И ОБОБЩЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ.


ПОРТАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕАД ЗА РЕЖИМ ИЗНОС И ОБОБЩЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НАПУСКАНЕ.

 

ПОРТАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕАД ЗА РЕЖИМ ВНОС, МИТНИЧЕСКО СКЛАДИРАНЕ И МАНИФЕСТИРАНЕ

 

ПОРТАЛ ЗА ЕОРИ РЕГИСТРАЦИЯ

 

КОНСУЛТАЦИОНЕН МОДУЛ TARIC - BG

 

КОНСУЛТАЦИОНЕН МОДУЛ TARIC - ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

 

СИСТЕМИ ЗА ТЕСТВАНЕ

 

Агенция „Митници" Ви уведомява, че тестовите постановки работят с новото правило за формиране на ЛРН.

 

Уважаеми дами и господа, качени са за тестване  нови версии  на системите, поради което е възможно да възникнат затруднения в достъпите до тестовите портали. Моля да ни извините за причиненото неудобство.

 

Вход Е-Портал-тест

 

ТЕСТОВ ПОРТАЛ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ /ПОДАВАНЕ НА ЕАД ЗА РЕЖИМ ТРАНЗИТи обобщени декларации за въвеждане. 

 

ТЕСТОВ ПОРТАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕАД ЗА РЕЖИМ ИЗНОС И ОБОБЩЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НАПУСКАНЕ.

 

ТЕСТОВ ПОРТАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕАД ЗА РЕЖИМ ВНОС, МИТНИЧЕСКО СКЛАДИРАНЕ И МАНИФЕСТИРАНЕ.

 

ТЕСТОВ ПОРТАЛ ЗА ЕОРИ РЕГИСТРАЦИЯ

 

 


БЪДЕЩИ СИСТЕМИ