Георги Костов

директор на Агенция "Митници"  

Elisaveta.Vitanova@customs.bg  

02/9859-4443

 

Юлиан Мирков 

заместник-директор на Агенция "Митници" 

02/9859-4401

 

 Борислав Борисов

заместник-директор на Агенция "Митници"   

02/ 9859-4201

 

Цветан Мадански 

главен секретар на Агенция "Митници"

02/9859-4101   

Desislava.Mihaylova@Customs.BG

 

 

 

Директори на дирекции в Централно митническо управление

Специализирана администрация

 

Розалия Димитрова 

 директор на дирекция Митническа дейност и методология"

Rozalia.Dimitrova@customs.bg

 

 Светла Генова

директор на дирекция Акцизна дейност и методология"

Svetla.Genova@customs.bg

 

Георги Георгиев

директор на дирекция Митническо разузнаване и разследване"

zornica.zamfirova@customs.bg

 

Иван Димитров

директор на дирекция Информационни системи и аналитична дейност"

MSA@customs.bg

 

 

директор на дирекция „Международни отношения"

Gergana.Tzvetkova@customs.bg

 

Александра Наумова

директор на дирекция "Централна митническа лаборатория"

Alexandra.Naumova@customs.bg


 

Обща администрация

Ирена Стаменова

директор на дирекция  „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"

Irena.Stamenova@customs.bg

 

Елена Кирилова

директор на дирекция „Управление на човешките ресурси"

Elena.Kirilova@customs.bg

 

Тамара Влайкова

директор на дирекция „Административно обслужване"

Tamara.Vlaykova@customs.bg

 

Йохан Иванов

директор на дирекция Правна дейност и обжалване"

 

Валентин Бучински

 директор на дирекция  „Сигурност"

 

Самостоятелни звена в структурата на Агенция „Митници"

 

Цвети Георгиев

ръководител на „Инспекторат"

Tzvety.Georgiev@customs.bg

 

Искра Балджиева 

началник отдел „Вътрешен одит"

Iskra.Baldjieva@customs.bg

 

 

Началници на митници

 

Павел Манченко

началник на Митница Аерогара София

Aerogara-Sofia@customs.bg

 

Валери Стефанов 

началник на Митница Бургас

mitnica_burgas@customs.bg

 

Светлан Савов 

с.д. началник на Митница Варна

Yordanka.Atanasova@customs.bg

 

Володя Богданов Петров

началник на Митница Лом

Customs.Lom@d4200.customs.bg

 

Павел Геренски

началник на Митница Пловдив

delovodstvo.plovdiv@customs.bg

 

Венцислав Халаджов

началник на Митница Русе

ruse.head@customs.bg 

 

Кирил Йорданов 

началник на Митница Свищов

svishtov.office@customs.bg 

 

Стефан Златков

началник на Митница Столична

Stefan.Zlatkov@customs.bg

 

Георги Александров 

началник на Митница Югозападна

Customs.Jugozapadna@customs.bg