Борислав Борисов

Борислав Борисов
Директор на Дирекция
"Митнически режими и процедури"

Име:Борислав Борисов

/Директор на дирекция "Митнически режими и процедури" в ЦМУ/

Дата и място на раждане: 29.08.1961, Красен

Завършена степен на образование: Висше, "Св. Св. Кирил и Методий" Велико Търново

Специалност: Германистика

Специализация: Транзитни и митнически процедури в страните от ЕС

Професионален опит

1995 - до момента Агенция "Митници"

1995 - 1996 митнически инспектор в митница Видин

1996 - 2001 експерт в отдел "Митнически режими и процедури" в ЦМУ

от 2002 - директор на дирекция "Митнически режими и процедури" в ЦМУ