Политика за защита на личните данни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

Длъжностно лице по защита на личните данни в Агенция „Митници" - Мария Георгиева

адрес за кореспонденция: гр. София 1202, ул. „Георги С. Раковски" № 47 

електронната поща: gdpr@customs.bg