В тази категория се публикуват проекти на нормативни актове с цел публично обсъждане и съгласно Закона за нормативните актове

 

Проектът е публикуван на  Портала за обществени консултации  към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 03.10.2018 г.