Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС), влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от

1 май 2016 г. В тази връзка  Агенция „Митници" публикува

Ръководството за упражняване правото на достъп до МИС