Георги Александров е и.д. началник на Митница Югозападна.


2014-09-12

 

От 12 септември 2014 г. заместник-началникът на Митница Югозападна Георги Александров е определен за изпълняващ длъжността началник на Митница Югозападна. Досегашният началник на митницата Стефан Стефанов е напуснал поста по свое желание. Той ще бъде преназначен за началник на Митнически пункт Стрезимировци.