Георги Костов проведе работна среща с ръководителя на Службата за митническа и гранична защита на САЩ


2018-10-12

 

В периода 5-10 октомври 2018 г. директорът на Агенция „Митници" г-н Георги Костов и  директорът на Главната дирекция „Национална полиция" главен комисар Христо Терзийски взеха участие в един от най-големите световни годишни форуми на правоприлагащите и митнически служби - конференцията на Международната асоциация на полицейските началници (IACP). Приветствие към делегатите на форума отправи лично президентът на САЩ Доналд Тръмn.

На 9 октомври т.г., в рамките на посещението си в САЩ, директорът на Агенция „Митници" г-н Георги Костов проведе работна среща с г-н Кевин МакАлеенан, комисар на Службата за митническа и гранична защита (CBP) към Департамента за вътрешна сигурност (DHS) на САЩ. По време на срещата бяха обсъдени актуални въпроси по линия на двустранното сътрудничество. Набелязани бяха бъдещи съвместни проекти и дейности, както и бяха отчетени резултати от изпълнението на вече поети взаимни ангажименти в сферата на граничната сигурност и борбата с тероризма.

CBP наброява над 60 хиляди служители с бюджет от над 13 милиарда щ.д. годишно. Основна мисия на службата е да защитава националната сигурност на САЩ, като същевременно се грижи за икономическия просперитет на страната. Службата за митническа и гранична защита допринася при контрола на търговски оборот за над 4 трилиона долара годишно и за пътуването на над 365 милиона души, преминаващи през границите на САЩ. Това е най-голямата американска правоприлагаща агенция и вторият по големина източник за събиране на приходи на правителството. Комисар МакАлеенан има компетенции в три основни направления  -  контратероризъм, гранична сигурност и търговско правоприлагане.

По-рано през деня г-н Георги Костов проведе работна среща с изпълнителния директор на Офиса за специални разследвания на Военновъздушните сили (AFOSI) на САЩ г-н Джефри Спехт. По време на срещата присъства ръководството на AFOSI  за регион Европа. Директор Спехт запозна българската делегация с целта, мисията и правомощията на AFOSI. Дискутирани бяха въпроси касаещи стокооборота на американските военни бази в България. Американската страна изрази благодарност за доброто сътрудничество с българските митнически служби.

Като част от българската делегация г-н Георги Костов участва и в среща с представители на Кралската канадска конна полиция (RCPM) и координатори на Международната асоциация на полицейските началници за район Канада. RCMP разполага и с правомощия по противодействие на контрабандата и митническите нарушения в Канада. По време на срещата беше обсъдена актуалната обстановка между двете държави по линия на двустранното сътрудничество, бяха набелязани възможности за бърз обмен на информация при засичане на незаконна дейност и беше постигната договореност динамиката в обмена на информация да се засили в бъдеще, като се прави периодичен съвместен анализ.

Българската делегация, съставена от директора на Агенция „Митници" г-н Георги Костов и директора на Главната дирекция „Национална полиция" главен комисар Христо Терзийски, посети САЩ за участие в един от най-големите световни годишни форуми на правоприлагащите и митнически служби - конференцията на Международната асоциация на полицейските началници (IACP), проведена в периода 5 - 10 октомври 2018 г. В рамките на официалната програма на събитието, на 9 октомври приветствено слово към делегатите отправи и лично президентът на САЩ Доналд Тръмп.  Международният форум се провежда в гр. Орландо, Флорида, и в него участват ръководители на над 80 държави, представяйки полицейски, митнически и разузнавателни служби.

На снимките: Директорът на Агенция „Митници" с г-н Кевин МакАлеенан, комисар на Службата за митническа и гранична защита (CBP) към Департамента за вътрешна сигурност (DHS) на САЩ, както и с г-н Джефри Спехт, изпълнителния директор на Офиса за специални разследвания на Военновъздушните сили (AFOSI) на САЩ.