За първите девет месеца от работата си БАЦИС е регистрирала над 570 000 документа


2014-03-07

 

В процес на тестове е функционалност за електронно подаване на 37 вида искания и уведомления по акцизното законодателство

Агенция „Митници" взе участие в 15-та конференция по електронно управление „ИКТ - Стратегическа политика за работещо е-управление" под патронажа на заместник министър-председателя по икономическото развитие доц. Даниела Бобева. В първия от двата конферентни дни Цветинка Ташева, началник на сектор в дирекция „Информационни системи" в Агенция „Митници", и Любка Тимчева, държавен експерт в Централно управление на НАП, представиха Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) и Информационна система "Контрол на горивата" (ИСКГ). Презентацията им бе с фокус върху използването на информационните технологии в услуга на бизнеса и в помощ на администрацията.

„В БАЦИС е създадена възможност за електронно подаване на всички видове документи, които съгласно акцизното законодателство следва да се представят пред митническите органи или да съпровождат движението на акцизните стоки", разказа Цветинка Ташева, която е и IT ръководител на проекта.

От системата могат да бъдат разпечатани АДД и е-АД (електронен административен документ), които съпровождат движението на стоките, а също така към системата могат да бъдат прикачени и документи, които икономическият оператор трябва да приложи. БАЦИС дава възможност за електронно подаване на искания за възстановяване на акциз.

В процес на тестове е функционалност за електронно подаване на 37 вида искания и уведомления, свързани с прилагането на разпоредбите на ЗАДС и Наредба Н-1/ 2014 г. на министъра на финансите. По този начин е създадена възможност за осъществяване на кореспонденцията с митническата администрация  изцяло по електронен път и е постигната целта за създаване на безхартиена среда при обслужването на бизнеса.

По искане на икономическите оператори предстои да се реализира отпечатването от БАЦИС на акцизните и рекапитулативните декларации с цел окомплектоване на фирменото счетоводство, съобщи още Цветинка Ташева. 

За деветте месеца, от влизането й в експлоатация през април 2013 г., в БАЦИС са регистрирани около над 570 000 документа. Обменът на данни между БАЦИС и ИСКГ са пример за това как един процес може да обхванат напълно дори когато се простира извън рамките на една институция и една информационна система.

В рамките на форума „Aй Би Ес" България представиха тема за предизвикателствата пред електронния документооборот. Като успешно реализиран проект бе представена автоматизираната информационна система за деловодство и административна дейност АИДА, както и електронните услуги, достъпни чрез новия митнически портал. АИДА е част от предприетите от агенцията мерки в изпълнение на националната стратегия за електронно управление в България. Тя е създадена за близо 5 месеца в рамките на проект по ОПАК и обхваща всички структури на Агенция „Митници", включително е интегрирана с други информационни системи, в това число и Единната среда за обмен на електронни документи на държавната администрация. Успехът на проекта бе подчертан и в презентацията на Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет", Министерство на финансите.